Om MätNiklas

Företaget MätNiklas drivs av Niklas Ingvar-Nilsson, som är en mark/växt agronom med magisterfördjupning i markvetenskap och hydrologi. Under februari 2001 till juni 2002 kompletterades agronomutbildningen med en individuell kurs i mätteknik och ritteknik på Byggsoft (f.d. Aventus) i Skövde. Sedan juli 2002 drivs företaget MätNiklas på heltid.

Tillbaks till startsidan! Kontakta MätNiklas!