MätNiklas

Beskrivning av företaget

MätNiklas är ett innovativt enmansföretag, som har specialiserat sig på avancerad mätning och projektering av mark och vatten, främst riktat mot lantbruket. MätNiklas produkter säkerställer en effektiv och rationell lantbruksproduktion i samklang med en god miljö. MätNiklas tar uppdrag över hela Syd och Mellansverige.

Hög mätnoggrannhet

MätNiklas har en erkänt hög noggrannhet på sina mätningar. Lantmäteriet vill t.ex. ha in företagets testmätningar med Nätverks-RTK, för att kunna vidareutveckla sin nätverks-RTK-tjänst

Genomarbetade tjänster

MätNiklas har också blivit känd för företagets noggranna våtmarksprojekteringar och tredimensionella höjdavvägningar, som helt enkelt sätter en ny (och betydligt högre) standard för dessa på marknaden. 

Innovationer och ny teknik

Först med RTK och nätverks-RTK

MätNiklas gjorde Sveriges första RTK-GPS-inmätta täckdikningsplan (Markbacken, ca 10 kilometer söder om Hjo i december 2001). I mars 2004 gjorde MätNiklas Sveriges första nätverks-RTK-inmätta täckdikningsplan (Agnestad, ca 3 kilometer sydost om Falköping).

Först med precisionsutsättning

De inritade täckdikena på Agnestad sattes senare ut exakt på rätt plats, med hjälp av en nätverks-RTK och en vanlig RTK-GPS. Då blev medelavvikelsen ca 12 millimeter från täckdikenas ursprungliga koordinater i täckdikningsplanen

Innovativa mättillbehör

MätNiklas har också utvecklat en del innovativa mättillbehör (som finns till försäljning).

 

Vill du se startsidan med ramar, kan du gå hit! Kontakta MätNiklas!