Min RTK-GPS

RTK-mätning

Allmänt

Jag har också en komplett RTK-GPS från Geograf. Den består av en Trimble 5700 som basstation och en Trimble 5800 som rover. Kommunikationen sker idag med radiolänk

Basstationen startas antingen upp med den nya kontrollenheten ACU eller med den gamla kontrollenheten Geodat Win. Rovern kan dock bara startas upp med den nya kontrollenheten ACU.

Mjukvaran i både basstationen Trimble 5700 och rovern Trimble 5800 är för närvarande Win Flash 2.32.

Specificerad mätnoggrannhet

Den specificerade (relativa) mätnoggrannheten på öppen mark är ca 10 millimeter + 1 ppm i sidled och 20 millimeter + 1 ppm i höjd. Hur noggrann utrustningen är i verkligheten framgår här

Via nätverks-RTK, kan jag snabbt etablera basstationen i rikets nät med centimeternoggrannhet. 

Kabelfri rover

Rovern Trimble 5800 har blåtandskommunikation mellan GPS-mottagare och ACU kontrollenhet. Därmed slipper jag mycket kabelstrul, som är (tillsammans med dåliga batterier) mätarnas eviga gissel. 

Vid behov kan jag lätt höja antennhöjden över t.ex. en slybuske - utan att hindras av några kablar! Därmed kan jag fortsätta mäta noggrant med min rover, när andra mätare måste ta till totalstationen.

Integrerad mätning

Om jag trots allt måste övergå till totalstationen för att kunna mäta vidare, monterar jag rovern direkt på både totalstationen och bakobjektet, för en riktig snabb inmätning av dessa. När både totalstation och bakobjekt är inmätta, är det bara att göra en känd stationsetablering med totalstationen. Sedan är det bara att mäta vidare med totalstationen.

  GPS på totalstation 3.jpg (312021 byte) GPS på bakobjekt.jpg (45176 byte) GPS på rundprisma.JPG (329521 byte)

Den nya kontrollenheten (ACU) passar perfekt till både min RTK-GPS (både basstation och rover) och min totalstation. Därmed får jag en helt sömlös övergång mellan RTK-GPS och totalstation, vilket gör att jag helt enkelt mäter snabbare än med andra kombinationer av RTK-GPS och totalstationer. Jag kommer så att säga "först i mål". 

Fyrhjuling

Om jag kör en fyrhjulig motorcykel i samband med en inmätning, kommer jag att ha Trimble 5800 som basstation och Trimble 5700 som rover, för Trimble 5700 är klart vibrationståligare än Trimble 5800.

Kommunikation

Kommunikationen mellan basstation och rover sker via en radiolänk. För maximal räckvidd har sändarradion vid basstationen en s.k. båtantenn, som kan hissas 5-6 meter upp i luften. 

Radiolänkens räckvidd

Enligt egna tester på relativt plan mark, blir räckvidden ungefär ca 2-3 kilometer med denna kommunikationslösning. Räckvidden ökar en del, genom att även höja upp rovern (egentligen antennen till roverradion).

I praktiken varierar dock räckvidden rätt mycket beroende på hur terrängen ser ut. Är terrängen ojämn, ökar också risken för s.k. radioskugga nere i svackorna bakom höjderna (sett från basstationen).

Många lokala radioskuggor försvinner dock, när jag hissar upp rovern till ca 5 meters höjd för bästa radiomottagning (någon längre mätstång finns ej att tillgå på marknaden). 

Nätverks-RTK

Sedan 17 februari 2004 har jag tillgång till nätverks-RTK, vilket gör att jag mäter direkt i rikets nät med centimeternoggrannhet!

Mycket smidigt 

Med ACU kontrollenhet och en blåtandstelefon (med en eventuell antennförstärkare), kopplar jag snabbt upp basstationen mot lantmäteriets Swepos stationer. När initialiseringen är klar, mäts basstationen snabbt in i rikets nät (med några centimeters noggrannhet). 

Därefter kopplar jag ner mig och startar upp basstationen för en traditionell RTK-mätning. Jag anger då att basstationen står på den nyligen (med nätverks-RTK) inmätta punkten. Nu sänder basstationen ut sin exakta position i rikets nät (med några få centimeters noggrannhet). 

Mäter alltid i rikets nät

Hela RTK-mätningen kommer alltså att ske direkt i rikets nät, vilket är en mycket stor fördel för kunden. Både en framtida utsättning och en eventuell kompletterande inmätning så blir mycket enklare, om inmätningen alltid sker exakt i rikets nät

Hela denna extra manöver tar oftast inte mer än 2-3 minuter och används ofta, då det är en alltför taskig GSM-mottagning på mätområdet, för att enbart kunna mäta med nätverks-RTK.

Alternativet till rikets nät

Omöjligt att komplettera eller att sätta ut

Alternativet hade varit att starta basstationen på traditionellt sätt, med endast ca 10 meters garanterad mätnoggrannhet (på basstationen). Med denna urusla absoluta mätnoggrannhet, kan resultatet från inmätningen omöjligen användas för framtida mätningar (t.ex. utsättning eller en kompletterande inmätning). 

Det enda undantaget

Det enda undantaget är dock om en fixpunkt med kända koordinater markeras ordentligt i terrängen vid den första inmätningen! När utsättningen eller den kompletterande mätningen ska ske, får fixpunkten inte vara rubbad (eller förstörd)! 

Vidare får fixpunkten inte vara igenväxt med t.ex. sly, för då blir det stora problem med flervägsmätning (multipath) vid basstationen. Till sist så måste själva fixpunkten kunna återfinnas och identifieras! 

Stor lönsamhet för kunden

Att mäta in basstationen exakt i rikets nät med nätverks-RTK (och därmed slippa allt framtida trassel med fixpunkter), blir en mycket lönsam investering för dig som kund. Merkostnaden är dessutom mycket marginell, speciellt om denna inmätning redan sker från början.

Kodmätning mot egen basstation

Med min fina RTK-utrustning, kan jag också köra DGPS mot egen basstation. Basstationen får då konfigureras, så att den också sänder ut s.k. tilläggskoder i RTCM 104-formatet. 

Mätnoggrannhet med DGPS

Den specificerade mätnoggrannheten på öppen mark blir då 0,25 meter + 1 ppm i sidled och 0,5 meter + 1 ppm i höjd. Mina egna tester bekräftar i stort sett denna mätnoggrannhet

I skog varierar mätnoggrannheten väldigt mycket enligt egna tester, men den ligger ofta på ca 0,5 - 4 meter i sidled. Enstaka punkter kan dock sticka iväg betydligt mer än så.

Användningsområde

DGPS-mätning mot egen basstation är främst intressant för grovmätning i skog och i skogskanter. Där försvinner gärna L2-signalen, men kodsignalen och L1-signalen finns ofta kvar. 

Försvinner L2-signalen, omöjliggörs både en fixlösning och en flytlösning. Sålunda går det inte att mäta effektivt inne i skogen med RTK. Behövs en större mätnoggrannhet inne i skogen (t.ex. i höjd), får jag helt enkelt ta till totalstationen.

Lätt att växla mätsätt

Med ACU kan jag smidigt växla mellan DGPS-mätning mot egen basstation och RTK-mätning - utan att behöva gå till basstationen! På öppen mark kan även EGNOS bli ett alternativ, då både Trimble 5700 och Trimble 5800 är kompatibla med EGNOS

Rovern kan konfigureras så att den automatiskt övergår från RTK-mätning till EGNOS-mätning, om radiolänken skulle försvinna. När radiolänken sedan återkommer, hoppar rovern genast tillbaks till RTK-mätningen igen.

 

Tillbaks till startsidan! Tillbaks till mätinstrument! Tillbaks till nätverks-RTK! Tillbaks till arbetsredskap!