Min nätverks-RTK-GPS

Bakgrund

Den 17 februari 2004 startade Lantmäteriet upp sitt nätverks-RTK-projekt Mitt-Ost. Jag gick med i projektet som den enda fristående mätkonsulten bland 17 kommuner. Lantmäteriets nätverks-RTK-tjänst innebär en revolution för mina noggranna GPS-mätningar. 

Hög mätnoggrannhet

Inom någon minuts uppkoppling mot lantmäteriets fasta basstationer, har jag oftast en fixlösning direkt i rikets nät - med en absolut mätnoggrannhet på ca 3 centimeter i sidled och 4 centimeter i höjdled (med reservation för eventuella fel i geoidmodellen och i fixlösningen). Helt otroligt! Sedan är det bara att mäta för fullt - på öppen mark! 

Snabb etablering i rikets nät

Ofta tar det bara 4-5 minuter, från att jag sätter på mottagaren tills jag får en fixlösning direkt i rikets nät. Den enda utrustning som krävs, är min RTK-GPS-rover (Trimble 5800) eller min basstation (Trimble 5700), min kontrollenhet (ACU) och en blåtandstelefon med GSM-täckning.

Integrerad mätning

Behöver jag övergå från nätverks-RTK till min totalstation, sätter jag helt sonika GPS-mottagaren på totalstationen respektive bakobjektet, som nu mäts in med nätverks-RTK. Sedan startar jag upp totalstationen och kör en känd stationsetablering. Därefter mäter jag vidare med min totalstation - direkt i rikets nät

Jag kan t.o.m. göra en mätning med nätverks-RTK, när kontrollenheten (ACU) är kopplad till totalstationens radio. Då slipper jag lägga ner tid på att byta strömkälla till kontrollenheten (ACU) vid övergången från nätverks-RTK till totalstationen. Ytterligare ett litet steg på vägen för att komma "först i mål".

  GPS på totalstation 3.jpg (312021 byte) GPS på bakobjekt.jpg (45176 byte) GPS på rundprisma.JPG (329521 byte)

Vid dålig GSM-täckning

Om GSM-täckningen är bristfällig på mätområdet, eller om nätverks-RTK-tjänsten har tillfälliga störningar, mäter jag snabbt in min basstation med nätverks-RTK. Sedan mäter jag med traditionell RTK - direkt i rikets nät

För maximal GSM täckning kör jag med dubbla GSM Telematik abonnemang (både Telia och Vodafone) samt både 3dB och 6dB antennförstärkare. 

Jag har även en 15 dB riktantenn, för platser med riktigt urusel GSM-mottagning. Då är det ytterst få mätområden där jag inte har GSM-täckning för att åtminstone kunna mäta in basstationen med nätverks-RTK.

Fördelar med nätverks-RTK

En stor revolution...

Nätverks-RTK revolutionerar all inmätning och utsättning, som nu kan ske exakt i rikets nät - på ett smidigt sätt! Revolutionen blir störst på landsbygden, där det oftast saknas kända och oskadda fixpunkter i rikets nät

...som spar mycket pengar åt kunden...

I vad mån det över huvud taget finns några kända och oskadda fixpunkter i närheten av det aktuella mätområdet, har det tidigare varit svindyrt att få ut exakta koordinater till fixpunkterna från t.ex. kommuner, Vägverket, SMHI eller Lantmäteriet. Priser på 3 000 - 4 000 kr per fixpunkt har cirkulerat - priser som kunden har fått betala för!

Dessutom kan det vara ytterst tidsödande att leta fram dessa fixpunkter i terrängen - tid som kunden har fått betala för! 

Alternativet har varit att skapa en ny fixpunkt, genom att köra en halv dags extra mätning med enbart efterberäkning mot Lantmäteriets referensstationer. Både den extra mättiden och efterberäkningen i sig har ju inte precis varit gratis för kunden.

...och mycket tid för mätaren

Med nätverks-RTK räcker det med någon minuts uppkoppling mot Lantmäteriet, för att (nästan) erhålla samma höga mätnoggrannhet i rikets nät.

Ett enda koordinatsystem

Den största fördelen med nätverks-RTK, är tveklöst att det banar väg för ett enda nationellt referenssystem. Detta referenssystem blir då tillgängligt för alla mätare med tillgång till nätverks-RTK

En lantbrukare kan nu lägga lager på lager av geografisk information i sitt kartbaserade växtodlingsprogram (t.ex. Dataväxt). Därmed blir lantbrukaren inte längre beroende av att en viss mätare utför både inmätning och utsättning på samma plats. 

En mätare kan nu sköta inmätningen och en helt annan mätare kan sedan ombesörja utsättningen. Utsättningskoordinaterna kan då tas från det kartbaserade växtodlingsprogrammet (t.ex. Dataväxt). 

Vad krävs

Det finns två saker som är viktiga att komma ihåg i sammanhanget. Dels att referenssystemet är väl känt (förslagsvis rikets nät), dels att alla mätningar och utsättningar måste ske i samma referenssystem. På köpet blir dessutom många fixpunkter helt överflödiga med nätverks-RTK.

 

Tillbaks till Startsidan! Tillbaks till min RTK-GPS! Tillbaks till om mätinstrument! Tillbaks till arbetsredskap!