Tillbehör mätning

Alla dessa mättillbehör är genomgående egna uppfinningar/idéer, som jag har utvecklat för eget bruk. Dock funderade jag om inte fler mätare kunde ha glädje av dessa mättillbehör. Så jag beslutade mig för att också sälja dem. Jag för inget lager hemma, så allt tillverkas direkt på beställning. Idag består sortimentet av:  

 

Ingvar-Nilsson flyttometer

Bakgrund

När jag gjorde min första täckdikningsplan, hade jag svårt att finna några pålitliga referensobjekt till de fria stationsetableringarna. Problemen var speciellt stora i höjdled, ty mätspetsen sjönk djupare ner i backen för varje gång jag mätte in referensobjektena (i samband med en fri stationsetablering). Detta är ju extra olyckligt, då jag har extra höga krav på just noggrannheten i höjd. 

Kravspecifikation

Ett absolut krav är att referensobjekten lätt ska kunna plockas bort, när mätområdet är färdiginmätt. Referensobjekten får ju inte hindra lantbrukarens skötsel av åkern. Dessutom måste referensobjekten vara synliga på långt håll. Slutligen måste referensobjektena vara både lättflyttade och lättetablerade.

Resultat

Efter en del funderingar tillsammans med en möbelsnickare, blev resultatet en Ingvar-Nilsson flyttometer, som uppfyller alla dessa krav. Nu har jag ca 50 flyttometrar för eget bruk.

Flyttometerns egenskaper

 • Den är lätt att etablera, bara att trycka ner med foten.
 • Den är lätt att flytta vid behov, bara att dra upp.
 • Den sitter stadigt i marken, även på åkrar och våtmarker.
 • Den ger en stabil, exakt och repeterbar position för prismat/GPS/lasermottagaren, genom ett litet hål för själva mätspetsen.
 • Den syns på långt håll - åtminstone om det är barmark ute!
 • Höjden är stabil, även på mjuka underlag som t.ex. nyharvade åkrar och våtmarker (ej gungfly).
 • Den kan stå ute i veckor, månader och t.o.m. år i sträck.
 • Perfekt för dig som vill komma "först i mål".
 • Den enda nackdelen är att den är svår att etablera i stenbunden och/eller tjälad jord.

Sammanfattning

Flyttometern är helt enkelt en kanonpryl för varje mätare, som någon gång mäter ute i skog och mark. Detta gäller oavsett om du mäter med planlaser, GPS eller totalstation

 

Ingvar-Nilsson vattengångsadapter

Problembeskrivning

Det är inte alldeles enkelt att mäta in vattengångar i brunnar och trummor. En vanlig mätarspets fungerar ej bra till inmätning av vattengångar. Mätarspetsen kan ju inte vila på vattengången, när prismastången hålls i lod. 

Ett alternativ är att mäta in brunnskanten på vanligt sätt. Därefter sticks en tumstock med en fastnitad vinkelhake ner till vattengången, för att mäta offsethöjden från brunnskanten ner till själva vattengången. 

Metoden kan fungera ibland, men förr eller senare blir det fel offsethöjd i anteckningarna. Då är det inte skoj att åka ut igen, bara för att få rätt offsethöjd - synnerhet inte om mätplatsen ligger långt ifrån kontoret!

Vattengångsadaptern

Därför lät jag göra en vattengångsadapter, som skruvas på mätkäppens nederdel (istället för mätspetsen). Jag gjorde en variant för LK-stången samt en variant som passar både Trimble batteristång och Crain kompositstång. 

Det fina i kråksången är att vattengångsadaptrarnas höjd är exakt samma som respektive originalspets. Prismahöjden förblir därför helt opåverkad av vattengångsadaptern, vilket spar in en massa trassel med höjdjusteringar i efterhand. 

Princip

Du för in vattengångsadaptern i vattengången, låter vattengångsadaptern vila på rörets botten och håller mätkäppen i lod. Nu är det bara att mäta in vattengången och sedan gå vidare till nästa mätpunkt. 

Vill du få fram diametern på röret, drar du upp käppen tills vattengångsadaptern trycks mot rörets tak. Håll mätkäppen i lod och mät igen. Rörets diameter blir alltså den uppmätta höjdskillnaden + 20 millimeter.

Vattengångsadapterns egenskaper

 • Samma höjd som med prismakäppens vanliga mätfot - ingen höjdjustering behövs i efterhand.
 • Direktmätning - inget strul med omräknade höjder från offsetmätningar med t.ex. tumstock.
 • Mäter direkt i vattengången.
 • Finns för både LK-stången och vanliga stänger (Trimble, Crain).
 • Perfekt för dig som vill komma "först i mål".

Sammanfattning

Vattengångsadaptern är helt enkelt oumbärlig vid all mätning i brunnar, vägtrummor, kulvertar...

 

Ingvar-Nilsson maghållare till Psion-Teklogix Netpad

Bakgrund

När jag köpte min totalstation, köpte jag också en maghållare till kontrollenheten (CU). Maghållaren gjorde att prismastången blev ca 2,22 kg lättare, vilket jag särskilt uppskattar under långa mätdagar. Dessutom kan jag lägga ifrån mig prismastången, när jag behöver greja med totalstationen (t.ex. vid direktreflexmätning och vid stationsuppställningar). 

Nu har ju Trimbles gamla kontrollenhet (CU) sina begränsningar, varför jag också köpte Viker Datas nya kontrollenhet, Netpad 1400 från Psion-Teklogix. Sedan augusti 2002 väntar jag på Geodos version 12.0 

Maghållaren

Till Psion-Teklogix Netpad 1400 fanns det ingen maghållare, så jag lät göra en egen variant helt i aluminium. Vikt ca 750 g. Skärp ingår ej, men Jonsereds skogshuggarbälte passar bra.

Maghållare 1.JPG (368826 byte) Maghållare 2.JPG (397469 byte) Maghållare 3.JPG (349328 byte) Frederic med maghållare.JPG (389052 byte) SO med maghållare 2.JPG (382944 byte)

Maghållarens egenskaper

 • Spar ca 2 kg på stången.
 • Inga sladdar mellan dig och prismastången vid mätning med totalstation.
 • Radio och batterier i bältet.
 • Inget bärande på prismastången vid t.ex. direktreflexmätning och stationsuppställningar.
 • Helt i aluminium.
 • Väger 750 g.

 

Ingvar-Nilsson distans för ledad fot

Bakgrund

Geograf säljer en suverän ledad fot till LK-stången. Om den ledande foten används istället för originalspetsen till både Trimble batteristång och Crain kompositstång, blir tyvärr signalhöjden 1 cm högre än vad som anges på mätstången, vilket förr eller senare ställer till problem.

Så, när jag visade min fina vattengångsadapter, bad Geograf mig att ta fram en bra distans för både Trimble batteristång och Crain kompositstång.

Fotdistansen

Totalhöjden fotdistans + ledad fot blir givetvis exakt samma som originalspetsens höjd. Sålunda undviks alla följdproblem med felaktiga signalhöjder. Distansen är i aluminium och väger knappt 50 g. 

Distansen köper du tillsvidare från Geograf, som beställde 20 st. distanser på ett bräde. Nu har de köpt in ytterligare 5 st. distanser. Distansen säljs även av Trimtec under namnet NIN-adapter

Fotdistansens egenskaper

 • Exakt samma prismahöjd jämfört med vanlig mätspets - ingen höjdjustering behövs i efterhand.
 • Passar till både Trimbles batteristång och Crain kompositstång.
 • Väger under 50 g.

 

Ingvar-Nilsson adapter för dikesmätning

Bakgrund

I mina uppdrag ingår ofta att mäta in större diken, som är fyllda med både vatten och slam. Visst går det att kliva ut i det slamfyllda diket med sjöstövlar för att mäta in det, men det är ingen höjdare precis. Risken är mycket stor att sjöstövlarna sugs fast i gyttjan och då tar det lång tid att komma loss. Kunden vill garanterat inte betala för denna extratid!

Alternativet är att hänga ut över diket, med endast prismastången som stöd. Det kan bli ett mycket blött äventyr, med fördärvad kontrollenhet och radioutrustning som följd! Bägge dessa hemska alternativ slipper du uppleva, när du använder en Ingvar-Nilsson adapter för dikesmätning.

Manual

Du sätter helt enkelt fast adaptern på prismastången. Sedan skruvar du fast en annan prismastång (med en 5/8 W invändig gänga) på adaptern. Skulle du enbart ha en 5/8 W utvändig gänga på din extra prismastång (t.ex. stänger avsedda för Leicas prismor) är det ingen fara. Det medföljer också en 5/8 W hona - hona koppling, som skruvas fast på adaptern. 

 Dikesmatare_narbild_2.jpg (280269 byte) Dikesmatare.JPG (396978 byte)

Dikesadapterns egenskaper

 • Passar alla vanligt förekommande prismastänger på marknaden.
 • Kan i princip sättas på valfri höjd på prismastången.
 • Passar till alla extrastänger, som har en 5/8 W invändig eller utvändig gänga. 
 • Lätt att skruva åt så att den sitter bombsäkert på prismastången.
 • Lossar ej av misstag.
 • Monteras på och av prismastången på mindre än en minut.
 • Spar in mycket tid vid mätning av slamfyllda diken.
 • Kan förhindra att dyrbar utrustning dränks och därmed förstörs av vattenskador.
 • Perfekt för dig som vill komma "först i mål".

 

Ingvar-Nilsson batterilåda för MC-batteri

Problembeskrivning

Vid mätning med totalstation, fordras ibland att totalstationen sätts upp i grunda vattensamlingar, djup snö eller högt och fuktigt gräs. Om MC-batteriet då står direkt på backen, kommer fukt lätt in och ärgar kablar, kabelkontakter och dylikt. 

Resultatet blir att batteriet får laddas i förtid, kablar får kasseras i förtid eller att mätningen får uppskjutas tills lämpligare förhållanden inträffar, vilket kostar både tid och pengar i onödan. 

Batterilådan

Med en Ingvar-Nilsson batterilåda, kan batteriet fästas på ett Crain Trimax stativ strax under totalstationen - precis som en multiadapter för Trimbles externa radiobatterier! Batteriet och kablarna kommer då upp från den fuktiga miljön på backen, vilket då skonar utrustningen. 

Ett dyrare och strömsvagare alternativ till Ingvar-Nilsson batterilåda för MC-batteri (inklusive själva MC-batteriet) är förstås en multiadapter med externa radiobatterier.

Batterilada_1.jpg (397120 byte) Batterilada_2.jpg (341152 byte) Batterilada_3.jpg (336086 byte) Batterilada_narbild.jpg (361099 byte)

Batterilådans egenskaper

 • Skyddar batterikontakter från fukt.
 • Skyddar kablage från fukt.
 • Ökar livslängden på kablar och MC-batteri.
 • Förlänger mätsäsongen på fuktiga marker.
 • Kan frigöra dyra radiobatterier.

 

Ingvar-Nilsson stativfäste för båtantenn

Bakgrund

Vid all mätning med en traditionell RTK-GPS och radiolänk, ökar sändarradions räckvidd med en båtantenn jämfört med en standardantenn. Ju högre upp som sändarantennen sitter, desto längre blir sändarradions räckvidd. 

Att skicka upp en båtantenn 4-5 meter upp i luften på ett antennstativ, är täckningsmässigt sett en höjdare - förutsatt att antennstativet kan stabiliseras med t.ex. tältlinor! Det är ju trist om den dyra båtantennen plötsligt åker ner i backen och går av vid första bästa vindby. 

Problembeskrivning

På sommarhalvåret fungerar ett antennstativ med uppspända linor och tältpinnar alldeles utmärkt, åtminstone på gräsmark och åkermark. 

På hårt underlag och tjälad mark fungerar inte alls denna lösning, då det blir svårt att fästa linorna ordentligt i marken. Därmed ökar risken markant vid blåsigt väder, att den dyra båtantennen plötsligt åker ner i backen och går av. Det är ju lagom skoj, om du råkar mäta några kilometer från basstationen.

Stativfästet

Ett bra alternativ (under främst vinterhalvåret) är förstås att fästa båtantennen på ett gammalt hederligt instrumentstativ. Dock är det onödigt att köpa in en dyr extra trefot + reflektorbas för just detta ändamål. Båtantennen behöver ju inte vara i lod! 

Då är det bättre att köpa in ett tåligt Ingvar-Nilsson stativfäste för båtantenn - till en bråkdel av kostnaden för en ny dyr och ömtålig trefot + reflektorbas! 

Batantenn_adapter.JPG (375857 byte) Batantenn.JPG (433525 byte)

Stativfästets egenskaper

 • Enkel och smidig.
 • Mycket billigare och tåligare än en trefot + reflektorbas.
 • Skonar båtantennen.
 • Minskad risk för plötsliga radiolänk problem vid traditionell RTK-GPS-mätning.

 

Ingvar-Nilsson GPS-fäste för Trimble 5600 totalstation

Bakgrund

Det blir allt viktigare för dagens mätare, att kombinera mätning med GPS och totalstation på ett smidigt och effektivt sätt. Ett bra sätt är ju att mäta in två parpunkter med t.ex. nätverks-RTK, för att sedan köra en känd stationsetablering med en totalstation.

Traditionell lösning för stationspunkten

Den vanliga lösningen innebär att du först får markera en exakt punkt i backen, för att sedan först ställa upp rovern exakt över den aktuella punktmarkeringen och mäta in den med t.ex. nätverks-RTK. Slutligen måste du ställa upp totalstationen exakt över samma punktmarkering. Denna variant tar ju tyvärr sin tid och fördyrar mätningen i onödan.

Integrerad mätning

Det smidigaste sättet att erhålla stationskoordinater, när du ska växla mätsätt från GPS till totalstationen, bör ju rimligtvis vara att montera RTK-GPS-mottagaren (rovern) direkt på totalstationen och sedan snabbt mäta in totalstationen med rovern. Först då kan vi börja snacka seriöst om integrerad mätning.

Med ett Ingvar-Nilsson GPS-fäste för Trimble 5600 totalstation, blir detta möjligt. Det blir extra smidigt om GPS-mottagaren har allt integrerad i en enda kabelfri enhet (t.ex. Trimble 5800). 

Kräver tyvärr en adapter 

Notera att GPS-fästet kräver en adapter, för att en Trimble 5800 ska kunna skruvas fast ordentligt på totalstationen

Övriga fördelar

När du inte har RTK-GPS-antennen på totalstationen, kan du sätta t.ex. en lampa i fästet för att underlätta mätning i mörker. 

Adaptrar_1.jpg (299828 byte) Adapter_pa_totalstation.jpg (301966 byte) GPS på totalstation 3.jpg (312021 byte)

GPS-fästets egenskaper

 • Lika enkel som genial.
 • 5/8 W gänga (hane) i toppen passar till de flesta mättillbehör på marknaden.
 • Du slipper markera en fixpunkt på backen, för att sedan ställa upp både RTK-GPS och totalstation rakt över fixpunkten.
 • Spar in uppställningar och tid.
 • Fungerar lika bra för traditionell RTK-GPS som för nätverks-RTK.
 • Specialgjord för Trimble 5600, som fortfarande får plats i instrumentväskan när GPS-fästet är ditskruvat.
 • Perfekt för dig som vill komma "först i mål".
 • Bygger på GPS-mottagarens instrumenthöjd med 145 millimeter + adapterns längd, jämfört med totalstationens instrumenthöjd.
 • Du slipper köpa en svindyr Leica Smartstation, för att uppnå samma finess!

 

Ingvar-Nilsson GPS-fäste för Trimble RMT Super Long Range

Bakgrund

Det blir allt viktigare för dagens mätare att kombinera mätning med GPS och totalstation på ett smidigt och effektivt sätt. Ett bra sätt är ju att mäta in två parpunkter med t.ex. nätverks-RTK, för att sedan köra en känd stationsetablering med en totalstation.

Traditionell lösning för bakobjektet

Den vanliga lösningen innebär att du först får markera en exakt punkt i backen, för att sedan först ställa upp rovern exakt över den aktuella punktmarkeringen och mäta in den med t.ex. nätverks-RTK. Sedan måste du ställa upp bakobjektet på exakt samma punktmarkering. Denna variant tar ju tyvärr sin tid och fördyrar mätningen.

Integrerad mätning

Det smidigaste sättet att erhålla bakobjektets koordinater, när du ska växla mätsätt från GPS till totalstationen, bör ju rimligtvis vara montera RTK-GPS-mottagaren (rovern) direkt på bakobjektet och sedan snabbt mäta in bakobjektet med rovern. Först då kan vi börja snacka seriöst om integrerad mätning.

Med ett Ingvar-Nilsson GPS-fäste för Trimble RMT Super Long Range, blir detta möjligt. Det blir extra smidigt om GPS-mottagaren har allt integrerad i en enda kabelfri enhet (t.ex. Trimble 5800).

Dessutom slipper du sätta fast en skruv i backen, för att sedan först ställa upp rovern exakt över skruven, mäta in den och sedan ställa upp bakobjektet exakt över skruven. 

Flygande tåg

För bästa resultat bör bakobjektet monteras på ett stativ. Då finns ju också möjligheten att vid behov kunna köra flygande tåg vid totalstationsmätning. Se då bara till att ha ett annat RMT ID på bakobjektets tracker än på rundprismats tracker (RMT ID 4). 

Mitt fasta bakobjekt består av en Trimble RMT Super Long Range med ett litet prisma. 

 

Adaptrar_1.jpg (299828 byte) Adapter_pa_bakobjekt_2.jpg (336451 byte) GPS på bakobjekt.jpg (45176 byte)

GPS-fästets egenskaper

 • Lika enkel som genial.
 • 5/8 W gänga (hane) i toppen passar till de flesta mättillbehör på marknaden.
 • Du slipper markera en fixpunkt på backen, för att sedan ställa upp både RTK-GPS och bakobjekt rakt över fixpunkten.
 • Spar in uppställningar och tid.
 • Fungerar lika bra för traditionell RTK-mätning som för nätverks-RTK.
 • Om det aktiva prismat monteras på ett stativ, kan mätprogrammet flygande tåg genomföras. 
 • Specialgjord för RMT Super Long Range, som med GPS-fästet ditskruvat fortfarande får plats i instrumentväskan till Trimble 5600.
 • Perfekt för dig som vill komma "först i mål".
 • Bygger på GPS-mottagarens instrumenthöjd med 50 millimeter, jämfört med bakobjektets prismahöjd.

Sammanfattning

Med GPS-fästet erhålls i princip samma fördelar för bakobjektet, som totalstationens GPS-fäste ger totalstationen

Ingvar-Nilsson stativstjärna XL

Bakgrund

Stativstjärnor används ofta på både mässor och inomhusmätningar, för att förhindra onödiga fallolyckor på hala golv. En stativstjärna sätts helt enkelt mellan stativ och det hala golvet, för att förhindra att stativet beter sig likt Bambi på hal is. Stativbenets spetsar sätts i ett förstärkt hål i utkanten på stativstjärnans ben och hålls fast med ett kraftigt gummiband.

Problemet med de vanliga stativstjärnorna på marknaden är att de har alldeles för korta ben (ca 50 cm), för att passa till mina extralånga stativ (Trimax Tall). Vid en instrumenthöjd runt ca 180 cm, blir mina extralånga stativ mycket instabila med en vanlig stativstjärna. För en god stabilitet på dessa instrumenthöjder, behöver stativstjärnans benlängd vara bortåt 100 cm.

Resultat

Trots ett ivrigt letande på marknaden, har jag omöjligt kunna hitta en stativstjärna som uppfyller mina krav. Därför tog jag fram en egen modell i samråd med en möbelsnickare. Resultatet blev långt över förväntan.

Stativstjarna1.JPG (397232 byte) Stativstjarna2.JPG (378206 byte) stativstrjarna_detalj.JPG (305565 byte) 

Stativstjärnans egenskaper

 • Extralånga ben ger hela 110 cm mellan uppställningspunkt och stativbenspets.
 • Mycket god stabilitet vid höga instrumenthöjder.
 • Medger en säker inomhusmätning med höga instrumenthöjder.
 • Starka gummiband håller garanterat stativbenen på plats.
 • Gummibanden drar i stativbenens riktning, vilket förhindrar att stativbenen hoppar ur hålet av misstag.

 

Till startsidan! Till arbetsredskap! Kontakta MätNiklas!