TopoCAD

Bakgrund

TopoCAD är ett specialanpassat dataprogram för geodetisk mätning och projektering, som jag köpte av Chaos systems i Stockholm. 

Topografiskt CAD-program

Precis som namnet antyder, är TopoCAD ett CAD-program och kör (liksom alla andra CAD-program) med vektorgrafik och olika lager (som kan tändas och släckas efter behov). 

Andra bra standardegenskaper är förlängning och trimning av linjer till exakt längd, parallellförflyttning av linjer, samt välutbyggda snappfunktioner och filtreringsfunktioner.

Olika koordinatsystem

Från och version 7.0 finns möjligheter att välja mellan en del olika koordinatsystem, vars parametrar redan är förinställda! I version 9.2 finns ännu fler koordinatsystem att välja mellan.

Kommunikation med kontrollenheten

Kompatibilitet

En stor fördel med TopoCAD 9.2 är att programmet har en väl utbyggd kommunikation med den gamla kontrollenheten (CU) till min totalstation. Numera fungerar kommunikationen hyggligt med min nya kontrollenhet (ACU med Survey Controller). Däremot fungerar inte alls kommunikationen med vare sig den legendariska kontrollenheten (Geodat Win) eller nytillskottet (ACU med SCS 900). 

TopoCAD tar numera GPS-rådata direkt från kontrollenheten, men tyvärr är detta onödigt omständigt. Däremot importerar TopoCAD bl.a. textformat på ett bra sätt. 

Lagerstyrning

Vid överföring från kontrollenheten till PC (eller import av koordinatlistor i textformat), styr punktkoden direkt varje punkt till rätt lager, istället för att jag ska behöva sortera punkterna manuellt framför datorn. 

Symbolritning

Tyvärr går det inte att automatisera symbolritningen vid vid import av koordinatlistor i textformat. Däremot fungerar den automatiska symbolritningen bra vid direktimport av mätdata från kompatibla kontrollenheter.

Automatisk linjeritning

Redan i fält kan jag (genom punktnumret eller genom styrkoder) styra vilka punkter som hänger i hop i linjer, t.ex. vägar, elkablar och staket. Då vet jag också att mynningen på ett dike hamnar på exakt rätt ställe på ritningen, liksom att staketanslutningar hamnar exakt rätt ställe på ritningen. Vägkurvor hamnar på exakt rätt ställe samt får exakt rätt omfattning och så vidare. 

I princip gör jag alltså själva grundritningen direkt i fält. Då slipper jag riskera lika kostsamma som pinsamma återbesök p.g.a. felritning från min sida. Denna felritning beror då på kort minne eller dåliga fältanteckningar (minnet är ju bra men kort...). 

Tidsbesparande konfiguration

Sedan jag konfigurerade ihop TopoCAD och mina kontrollenheter, spar jag in ca 2 timmars trist sorteringsarbete (per mätdag) när jag kommer hem. Jag kan börja projektera direkt efter att jag har kört in mätdatan i TopoCAD, vilket är en stor fördel för alla parter (utom möjligtvis för mina konkurrenter...).

Volymberäkningar och terrängmodeller

Automatiska höjdkurvor

När väl terrängmodellen är skapad och redigerad, ritas givetvis höjdkurvorna automatiskt ut på ritningen med en valfri ekvidistans.

Volymberäkningar

Sedan kan jag snabbt räkna ut relevanta arealer och volymer i TopoCAD, vilket ger en överlägsen säkerhet vid projektering av t.ex. dammar, våtmarker och täkter

Rita med väglinjer och tvärsektioner

Utifrån en given centrumlinje (s.k. väglinje), kan jag rita ut vallarna och exakt beräkna dess teoretiska bredd och tjocklek, istället för att behöva parallellförflytta linjer med ett godtyckligt avstånd (som hos vissa andra våtmarksprojektörers CAD-program). 

Då får jag även ut längdsektioner och tvärsektioner, vilket underlättar starkt för såväl entreprenören vid själva anläggningsarbetet som för tillståndsgivande myndigheter. 

Volymberäkningarnas noggrannhet

Alla volymberäkningar utgår från en s.k. terrängmodell, som helt enkelt är en datamodell för hur markytan ser ut. 

Liksom alla andra datamodeller, så är även terrängmodellerna en förenkling av verkligheten. Därför stämmer aldrig en terrängmodell helt överens med verkligheten, vilket snabbt påverkar noggrannheten i volymberäkningen. Om en terrängmodell genomgående visar 1 centimeter fel åt något håll, blir felet i volymberäkningarna 100 kubikmeter/hektar. 

Att på rimlig tid försöka mäta in t.ex. en tuvrik våtmark så att terrängmodellen blir exakt rätt, är ju direkt omöjligt med dagens mätinstrument. Möjligtvis går det med flygbaserad laserskanning, men startkostnaden ligger i dagsläget på ca 100 000 kr + moms bara för den flygbaserade laserskanningen.

Övrig CAD-godis

I TopoCAD kan jag se terrängmodellen i tre dimensioner, vilket underlättar upptäckt av felaktiga höjder, som oftast beror på en felaktig angiven prismahöjd eller antennhöjd. 

Jag kan också vektorisera gamla inskannade ritningar. Försöker jag däremot vektorisera färgkartor, blir resultatet bara pannkaka. Då är det bättre att koordinatsätta den inskannade kartan i vektoriseringsmodulen, för att sedan rita ut de linjer som ska vektoriseras.

Utskrifter och export 

När jag är klar, skriver jag ut ritningen i lämplig skala med lämpliga linjetjocklekar och lämpligt rutnätsavstånd. Självklart kan jag även skriva ut sektioner, längdprofiler, olika vyer m.m. 

Jag kan även exportera hela eller valda delar av ritningen till bl.a. AutoCAD-format, (*dxf och *dwg), Land XML-format och textformat. 

Självklart kan jag exportera utsättningspunkter, väglinjer, terrängmodeller och bakgrundskartor till kontrollenheten.

Vill du tillbaks till arbetsredskapen, kan du klicka här! Vill du tillbaks till startsidan klickar du här!