Några utförda uppdrag

Genom åren har MätNiklas fått en del uppdrag, som grovt kan delas upp i följande kategorier:

Täckdikningar

Täckdikningsplaner

 • Klockaretorp, Värsås, Skövde 2007

 • Björkekullens naturreservat, Svartrå, Falkenberg 2006

 • Agnestad, Falköping 2004

 • Skattegården, Tråvad, Vara 2003

 • Sätesgården, Madängsholm, Tidaholm 2002

 • Markbacken, Södra Fågelås, Hjo 2002

Utsättning med GPS av projekterade täckdikesplaner

 • Agnestad Falköping 2004 (medelavvikelse 12 mm)

Efterinmätning av utförd täckdikning

 • Kobonäs Tidaholm 2003

 • Rangeltorp, Vara 2002

Våtmarker

Projekterade våtmarker

 • Vretens Egendom, Skövde 2005

 • Per-Ravelsgården, Ledsjö, Götene 2004

 • Kullsarp, Ottravad, Tidaholm 2003-2004

 • Torsered, Hillared, Svenljunga 2002-2003

Våtmarksrådgivningar inom projekt Greppa näringen 2003

 • Per-Ravelsgården, Ledsjö, Götene

 • Vretens egendom, Skövde

 • Asketorp, Skövde

 • Backgården, Vilske-Kleva, Falköping

 • Tidavad, Mariestad

 • Horn, Skövde

Övriga våtmarksrådgivningar

 • Vretens egendom, Vreten, Skövde 2004 (kompletteringsrådgivning)

 • Sänneryd, Korsberga, Hjo 2003

Grustäkter

Projektering och MKB

 • Hultet, Vättlösa, Götene 2002-2003

Avvägningar

Markavvägningar

 • Kobonäs, Tidaholm 2004

 • Tjärhemmet, Tidaholm 2004

Dikesavvägningar

 • Remningstorp, Eggby, Skara 2004

Byggavvägningar

 • Mobacken, Acklinga, Tidaholm 2005

Situationsplaner och kabelsökningar

Gårdsinmätningar

 • Sjogerdala, Velinga, Tidaholm 2002

 • Kobonäs, Tidaholm 2002

Kabelinmätningar

 • Kabelutsättning Sjogerdala, Tidaholm 2003

 • Gårdsinmätning Sjogerdala, Tidaholm 2002

 • Gårdsinmätning Kobonäs, Tidaholm 2002

Övriga mätningsuppdrag

Raka brukningsskiften

 • Kobonäs, Tidaholm 2003

Gränsanvisningar

 • Åreberg, Tibro 2006

 • Spännefalla, Tibro 2006

 • Boskogskvarn, Brobacken, Skövde 2005

 • Hadäng, Velinga Tidaholm 2005

 • Skogalund, Slätte, Töreboda 2004

 • Liahult/Svebråta, Korsberga, Hjo 2004

 • Laggarehemmet, Tidaholm 2003

Arealinmätningar

 • Myrhult, Töreboda 2005

 • Haraldsgården, Hovby, Lidköping 2005

 • St. Älgarås, Tibro 2005

 • Hadäng, Velinga, Tidaholm 2005

 • Brogården, Suntak, Tidaholm 2004

Fältförsök skräppa

 • Berga gård, Dannike, Borås 2004 (utsättning med totalstation)

 • Berga gård, Dannike, Borås 2003 (inmätning med totalstation)

Inmätning av översvämmade åkrar

 • Kobonäs, Tidaholm 2006, 2007

Inmätning av nedgrävd ammunition 

 • Ränneslätt, Eksjö 2006 

Inmätning av undermåliga järnvägstrummor

 • Haninge, 2007
 • Örebro län, 2007

Utsättning av vindkraftverk

 • Mungseröd, Tanum 2005

 • Skörstorp, Falköping 2006, 2007

Forskning

Återfinna dolda täckdikningsrör

 • Västra Götalands län 2004 (Markradar på flera gamla täckdikesförsök)

 • Ed, Östhammar 2003 (Markradar + resistivitet på ett gammalt täckdikesförsök)

 • Marsta, Uppsala 2003 (Resistivitet på ett gammalt täckdikesförsök)

  Tillbaks till startsidan     Senast uppdaterat 2007-12-26